Cấu trúc đề thi tiếng Nhật N5 mới nhất

N5 là trình độ thấp nhất trong các cấp độ của kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT – một trong những kỳ thi lâu đời và uy tín nhất về tiếng Nhật.

Đạt trình độ N5 có nghĩa là bạn có thể hiểu tiếng Nhật căn bản nhất từ những cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng chữ hiragana, chữ katakana, chữ Kanji cơ bản dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn với tốc độ nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.

Vậy bài thi tiếng Nhật N5 gồm những gì, hãy cùng Akira tìm hiểu nhé!

kỳ thi năng lực tiếng Nhật 11. Phần chữ Hán – từ vựng (25 phút)

tiếng Nhật N5 1

– Mục 1: 漢字読み Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm về cách đọc những từ được viết bằng Hán tự.

– Mục 2: 表記 Gồm 8 câu hỏi về những từ ngữ được viết bằng Hiragana sẽ được viết sang Hán tự hoặc Katakana như thế nào.

– Mục 3: 文脈規定 gồm 10 câu hỏi về cách sử dụng từ ngữ theo văn cảnh

– Mục 4: 言い換え類義 gồm 5 câu hỏi  yêu cầu tìm những cách diễn đạt, những từ gần nghĩa với các từ đã cho.

2. Phần Ngữ pháp – Đọc hiểu (50 phút)

tiếng Nhật N5 2
– Mục 1: 文の文法1 gồm 16 câu hỏi phán đoán hình thức ngữ pháp nào phù hợp với nội dung câu văn.(文法形式の判断)

– Mục 2: 文の文法2gồm 5 câu kiểm tra khả năng tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cú pháp.(文の組み立て)

– Mục 3: 文章の文法 gồm 5 câu hỏi đánh giá khả năng sử dụng câu đúng ngữ cảnh.

– Mục 4: 内容理解(短文)gồm 3 câu hỏi kiểm tra khả năng đọc hiểu. Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 80 chữ Hán tự đơn giản về các ngữ cảnh, các vấn đề có liên quan đến học tập, cuộc sống hay công việc.(短文)

– Mục 5: 内容理解(中文)gồm 2 câu hỏi về nội dung của một văn bản khoảng 250 chữ Hán tự đơn giản về đề tài có liên quan đến cuộc sống hàng ngày. (中文)

–  Mục 6: 情報検索 gồm 1 câu hỏi tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản tin, bản hướng dẫn

3. Phần thi nghe hiểu: (30 phút)

 

Những điều cần lưu ý cho người bắt đầu học tiếng Nhật 1– Mục 1: gồm 7 câu kiểm tra khả năng nghe hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại. (Nghe và nắm bắt những thông tin cần thiết, giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là gì.)

– Mục 2: gồm 6 câu kiểm tra khản năng nghe hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại. ( Phải nghe cái đã được chỉ thị từ trước, có khả năng nghe và lược ra những điểm chính)

– Mục 3: gồm 5 câu vừa nhìn hình vừa nghe giải thích tình huống để chọn lựa câu thoại thích hợp.

– Mục 4: gồm 6 câu hỏi kiểm tra nghe câu thoại ngắn chẳng hạn như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp.

Bài thi năng lực tiếng Nhật N5 nhìn chung không có quá nhiều từ mới và chữ Hán. Bạn chỉ cần học xong Minna no Nihongo đã đủ khả năng đỗ N5. Thang điểm thực tế từng mục trong bài thi sẽ khác nhau tùy theo mức độ khó của phần đó. Thang điểm này tổ chức JLPT không công bố nên việc tính điểm đậu chỉ mang tính tương đối. Với bài thi năng lực tiếng Nhật N5 bạn chỉ cần đạt 80/180 đã đỗ và qua điểm liệt của mỗi phần thi là 19 điểm.